Izdavač stranice

Objavio:  Bayer AG, Leverkuzen, Nemačka
koji zastupa Upravni odbor:
Werner Baumann, Chairman
Liam Condon, Hartmut Klusik, Kemal Malik 
Wolfgang Nickl, Heiko Schipper, Dieter Weinand

Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51368 Leverkuzen, Nemačka

Upis u privrednom registru okružnog suda u Kelnu:
(Okružni sud): HRB 48248
Poreski identifikacioni broj: DE 123659859

Administrator: Bayer d.o.o. Beograd, Srbija,
koji zastupa Jelena Tokanović.

Bayer d.o.o. Beograd
Airport City Beograd
Omladinskih brigada 88b
11 070 Novi Beograd
Tel.: +381 11 2070 200

Preduzeće je registrovano u Agenciji za privredne registre u Beogradu, pod matičnim brojem 17171526, PIB 100206599, šifra delatnosti 4675
© Copyright Bayer AG, Leverkusen, Germany