Izjava privatnosti

Ovo je web sajt (u daljem tekstu „web sajt“) Bayer d.o.o. Beograd (u daljem tekstu „mi“). Za dodatne informacije koje se tiču provajdera web sajta, pogledajte Izdavač stranice.

A. Rukovanje ličnim podacima

Ovim tekstom želimo da Vam pružimo informacije kako se rukuje Vašim ličnim podacima kada koristite naš web sajt. Ako nije drugačije posebno naznačeno, pravni osnov rukovanja Vašim ličnim podacima proističe iz činjenice da je takvo rukovanje uslov za dostupnost funkcionalnosti web sajta koje ste vi tražili (član 12, stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti).

I. Koriščenje našeg web sajta

1. Pristup našem web sajtu

Kada se prijavite na naš sajt, Vaš pretraživač će preneti određene podatke na naš web server. Prenos podataka se radi iz tehničkih razloga i predstavlja uslov koji se mora ispuniti kako bi Vam bile omogućene informacije koje ste tražili. U nameri da Vam se olakša pristup web sajtu, sledeće informacije se prikupljaju, privremeno čuvaju i koriste:

 • IP adresa
 • Datum i vreme pristupa sajtu
 • Razlike u vremenskim zonama prema srednjem vreme po Griniču (GMT)
 • Sadržaj zahteva (određeni sajt)
 • Status pristupa/HTTP statusni kod
 • Prenesena količina podataka
 • Zahtev za pristup web sajtu
 • Pretraživač, jezička podešavanja, verzija softvera pretaživača operativnog sistema i oblasti

Štaviše, kako bismo zaštitili naše legitimne interese, ovakve podatke ćemo čuvati na određeni period kako bi bilo moguće pokrenuti praćenje ličnih podataka u slučaju pokušaja ili stvarnog neovlašćenog pristupa našim serverima (12, stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti).

2. Podešavanja „kolačića“

a) Šta su „kolačići“?

Ova veb stranica koristi takozvane „kolačiće“. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se čuvaju na Vašem hard disku preko Vašeg pretraživača. Oni čuvaju određene informacije (npr. Vaše željene postavke jezika ili lokacije) koje nam Vaš pretraživač može ponovo preneti prilikom sledećeg pristupa našem web sajtu (u zavisnosti od životnog veka kolačića).

b) Koje „kolačiće“mi koristimo?

Koristimo 2 kategorije kolačića: (1) funkcionalni kolačići, bez kojih bi se funkcija našeg sajta mogla smanjiti, i (2) opcioni kolačići koji se koriste npr. za web sajt analize i u marketinške svrhe. Naredna tabela sadrži detaljan opis opcionih kolačića koje mi koristimo:

Saglasnost

Nećemo koristiti opcione kolačiće bez Vaše prethodne saglasnosti (12, stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti). Nakon Vašeg prvog pristupa web sajtu, na našem web sajtu će se pojaviti baner, tražeći od Vas da nam date saglasnost za korišćenje opcionih kolačića. Ukoliko nam date saglasnost, postavićemo kolačić na Vaš računar i baner Vam više neće biti prikazivan, dok traje životni vek tog kolačića. Posle pomenutog perioda, ili ako izbrišete aktivni kolačić, baner će se ponovo pojaviti pri sledećoj poseti našem web sajtu i biće Vam ponovo zatraženo da date saglasnost.

d) Kako zaštititi podešavanja kolačića?

Svakako, možete koristiti naš web sajt bez upotrebe kolačića. U bilo kom trenutku možete ograničiti ili u potpunosti isključiti upotrebu kolačića. Međutim, ovo može imati negativan uticaj na funkcionalnost i pogodnosti korisnika našeg web sajta. Takođe, možete odaberati opcione kolačiće koji se mogu koristiti kao odgovarajuće rešenje za isključivanje u ponuđenoj tabeli gore.

3. Web sajt analiza

Google Analitika

Naša web stranica koristi Google analitiku, uslugu za web analizu od strane Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Google će analizirati Vašu upotrebu naše web stranice u naše ime. U tu svrhu, koristimo, između ostalog, kolačiće koji su detaljnije opisani u gornjoj tabeli. Informacije koje Google prikuplja u vezi sa korišćenjem našeg web sajta (npr. referentni web sajt, koje od naših web stranica posećujete, tip pretraživača koji koristite, podešavanje jezika, operativni sistem, rezoluciju ekrana) biće preneti na Google server u SAD, gde će se čuvati i analizirati. Relevantni rezultati će nam onda biti dostupni u anonimnom obliku. U ovom procesu, Vaši podaci o korišćenju neće biti povezani sa Vašom punom IP adresom. Na našem web sajtu smo aktivirali funkciju anonimnog IP-a koju Google nudi, koja briše poslednjih 8 bitova (tipa IPv4) ili poslednjih 80 bitova (vrsta IPv6) Vaše IP adrese. Štaviše, Google je sertifikovan pod EU-US Privacy Shield-om, koji obezbeđuje adekvatan nivo zaštite podataka u vezi sa obradom podataka od strane Google-a.
Dajete saglasnost za korišćenje web analize, ili preuzimanjem i instaliranjem Google Browser Plugin-a, ili izborom davanja Vaše saglasnosti prema gornjoj tabeli, pri čemu će biti korišćen kolačić sa opcijom za isključenje. Obe opcije će sprečiti upotrebu web analize, samo ukoliko koristite pretraživač na koji ste instalirali dodatak i ako ne brišete isključeni kolačić.
Za dodatne informacije o Google analitici, molimo da pogledate uslove korišćenja Google analitike, principe bezbednosti i privatnosti Google analitike i Google politiku privatnosti.

4. Eksterne usluge ili sadržaj na našem web sajtu

Na našem web sajtu postoje usluge i sadržaj koje pružaju treća lica. Kada koristite jednu takvu uslugu ili kada je prikazan sadržaj nekog trećeg lica, podaci koji proisteknu iz komunikacije će iz tehničkih razloga biti razmenjeni između Vas i odgovarajućeg pružaoca usluge ili sadržaja.

Odgovarajući pružalac usluga ili sadržaja može, takođe, obrađivati Vaše podatke za sopstvene dodatne potrebe. U skladu s našim mogućnostima, konfigurisali smo usluge i njihov sadržaj, kod davaoca usluga u sopstvene svrhe, tako da je bilo kakva druga komunikacija u druge svrhe, izuzev pružanja njihovih usluga na našoj Web stranici, blokirana, ili do komunikacije dolazi samo nakon što se izabere korišćenje odgovarajuće usluge. U svakom slučaju, kako nemamo kontrolu nad prikupljanjem i obradom podataka koje vrše treće strane, nismo u poziciji da obezbedimo obavezujuću informaciju koja se tiče obima i svrhe takve obrade Vaših podataka.

Za detaljnije informacije koje se odnose na obim i svrhu takvog prikupljanja i obrade Vaših podataka, molimo Vas pogledajte Izjavu o privatnosti pružaoca čije usluge i/ili sadržaj koji uključujemo na našsajt kao i osobu koja je odgovorna za zaštitu Vaših podataka u ovom kontekstu:

 • Facebook share button
 • Google + share button

5. Informacije o neželjenim dejstvima i žalbe na kvalitet

Ova veb lokacija nije namenjena niti kreirana za komunikaciju u vezi sa neželjenim događajima, izostanakom dejstva leka, medicinskom greškom; istovetnošću proizvoda ili sumnjom o njegovom krivotvorenju, pogrešnom upotrebom ili upotrebom leka van odobrene primene (off-label); žalbama na kvalitet i/ili drugim primedbama u vezi sa bezbednošću ili kvalitetom Bayer proizvoda. 

Ukoliko želite da prijavite sumnju na neželjeno dejstvo ili sumnju u kvalitet Bayer medicinskog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Agenciju za lekove i medicinska sredstva Srbije (www.alims.gov.rs). Prijavu možete poslati i direktno kompaniji Bayer putem: pv.see@bayer.com

Za više informacija kako se obrađuju lični podaci koje podelite sa nama, molimo pogledajte:

Ako nam ipak prijavite neželјene događaje ili druga pitanja u vezi sa bezbednošću ili kvalitetom Bayer proizvoda,  imamo zakonsku obavezu da zavedemo vašu prijavu i možda ćemo morati da vas kontaktiramo radi dodatnih informacija. Nakon toga, možda ćemo morati da obavestimo nadležne zdravstvene organe o problemima koje ste prijavili. U tom slučaju, informacije koje ste nam dostavili će biti prosleđene, bez prenošenja informacija pomoću kojih biste mogli biti direktno identifikovani. Takođe, možda ćemo morati da prosledimo ove pseudonimizirane informacije drugim kompanijama članicama naše grupe i partnerima sa kojima sarađujemo u meri u kojoj su oni u obavezi da obaveste svoje nadležne zdravstvene organe.

II. Obrada podataka izvan EU/EEA

Vaši podaci će, takođe, delimično biti obrađivani u zemljama izvan Evropske Unije ili Evropskog ekonomskog prostora, koje mogu imati niži nivo zaštite ličnih podataka nego što je u zemljama koje pripadaju EU ili EEU. U takvim slučajevima, mi ćemo osigurati da je za Vaše lične podatke obezbeđen dovoljan nivo zaštite, npr. preko zaključivanja specifičnih ugovora sa našim ugovornim partnerima (kopija dostupna na zahtev) ili ćemo Vas pitati za eksplicitni pristanak za takvu obradu podataka.

B. Informacije koje se tiču u Vaših prava

Sledeća prava Vam mogu biti dostupna, u skladu sa primenljivim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti:

 • Pravo na informisanje o Vašim ličnim podacima koji su skladišteni kod nas;
 • Pravo na zahtev za izmenu, brisanje ili ograničenu obradu Vaših ličnih podataka;
 • Pravo na prigovor na obradu podataka za svrhe iz našeg legitimnog interesa, javnog interesa, ili profiliranja, osim ako ne možemo dokazati da postoje uverljivi, opravdani razlozi koji prevazilaze Vaše interese, prava i slobodu, ili da se takva obrada sprovodi u svrhu potvrde, primene ili obrane pravnih zahteva;
 • Pravo na prenošenje podataka;
 • Pravo da uložite žalbu organu za zaštitu podataka;

U bilo kom trenutku, možete da povučete Vašu saglasnost o prikupljanju Vaših podataka, obradi i njihovom korišćenju. Za dalje informacije, molimo Vas pogledajte prethodna poglavlja koja opisuju obradu podataka baziranu na Vašoj saglasnosti.

Ako želite da iskoristite svoja prava, molimo Vas uputite Vaš zahtev na kontakt koji je naznačen ispod (C).

C. Kontakt

Za bilo kakva pitanja koja se tiču zaštite li nih podataka, molimo Vas pošaljite e-mail na zastita.podataka.o.licnosti@bayer.com ili kontaktirajte naše lice za zaštitu podataka o ličnosti na adresu:

Lice za zaštitu podataka o ličnosti
Bayer d.o.o. Beograd
Omladinskih brigada 88b
11070 Beograd

D. Dopuna Izjave o privatnosti

Možemo ažurirati našu Izjavu o privatnosti s vremena na vreme. Ta ažuriranja 
će biti objavljenja na našem web sajtu. Stoga, preporučujemo da redovno posećujete sajt kako bi bili informisami o mogućim izmenama.

Opšti uslovi upotrebe

Pristup i upotreba ove internet stranice su predmet sledećih opštih uslova. Molimo Vas da internet stranicu ne koristite ukoliko niste saglasni sa uslovima njenog korišćenja. Internet stranica je razvijena od strane Bayer AG, a administrira se od strane Bayer d.o.o. Beograd, (u daljem tekstu BAYER). Zadržavamo pravo da prekinemo ili napravimo delimične ili potpune promene internet stranice ili opštih uslova upotrebe, naših uslova korišćenja, ili uslova prodaje i isporuke. Imati u vidu da takve promene možemo napraviti po sopstvenoj diskreciji i bez prethodne najave. U skladu sa tim, moramo Vas zamoliti da sledeći put kada posetite našu internet stranicu, ponovo proverite uslove i utvrdite bilo kakve promene do kojih je eventualno došlo.

Uslovi upotrebe i korišćenja

Svi detalji, dokumenta i ilustracije koje su objavljene na ovoj internet stranici su isključivo vlasništvo BAYER-A. Svaka dozvola upotrebe istog se odobrava pod uslovom da sadrži relevantnu belešku o autorskim pravima istaknutu na svim kopijama: da se takvi detalji koriste u lične svrhe, da nisu namenjeni komercijalnoj upotrebi, da nisu izmenjeni na bilo koji način i da se ilustracije koje su dobijene sa internet stranice koriste isključivo sa priloženim tekstom.
Pored gore navedenog, sledeće se odnosi na video material dostupan na stranici: Sav video material objavljen na ovoj internet stranici i koji se može preuzeti sa internet stranice je isključivo vlasništvo BAYER-a ili je za njega data licenca BAYER-u od strane trećih lica. Može se koristiti u svrhu uredničkog izveštavanja u relevantnim medijima, s time da se sadržaj ne sme menjati dodavanjem sopstvenih delova uredničkog materijala. Svaka neuređivačka, komercijalna upotreba ovog video materijala za sopstvene proizvode ili svrhe je strogo zabranjena.

Žigovi i autorska prava

Svi žigovi na ovoj internet stranici su vlasništvo Bayer-a, osim ako nije naznačeno drugačije ili se na bilo koji drugi način smatra pravom trećeg lica. Bilo kakvo neautorizovano korišćenje ovih žigova ili drugih materijala je izričito zabranjeno i predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima i pravima intelektualne svojine.

Ograničenje odgovornosti

Kompanija BAYER je prikupila detaljne informacije koje se nalaze na ovoj internet stranici koristeći interne i eksterne izvore, po svom najboljem saznanju i uverenju i uz primenu profesionalne pažnje. 

Mi neprestano nastojimo da proširimo i ažuriramo te informacije. Informacije na ovoj internet stranici namenjene su isključivo predstavljanju kompanije BAYER i njenih proizvoda i usluga. Međutim, nisu dati ni uverenje niti garancija, bilo izričito ili prećutno, koji bi se odnosili na kompletnost ili tačnost informacija na ovoj internet stranici. Molimo Vas, imajte na umu da ove informacije, iako tačne na dan kada su objavljene, mogu biti zastarele. 

Stoga Vam preporučujemo da proverite svaku informaciju koju pročitate na ovoj internet stranici pre nego što je upotrebite u bilo kom obliku. Savet koji je dat na ovoj internet stranici ne sprečava Vas da obavite sopstvene provere– naročito kada su u pitanju naše liste sa podacima o bezbednosti proizvoda i tehničkim specifikacijama – kao i provere naših proizvoda, u pogledu njihove prikladnosti za nameravane procese i svrhe. 

Ukoliko su Vam potrebni bilo kakvi saveti ili instrukcije u vezi sa našim proizvodima i uslugama, molimo Vas da nam se direktno obratite. 

Korisnici ove internet stranice izjavljuju da su saglasni sa činjenicom da koriste pristup ovoj internet stranici i njegovom sadržaju na sopstveni rizik. Ni kompanija BAYER, niti treća lica koje učestvuju u pisanju, produkciji ili prenošenju ove internet stranice ne mogu biti odgovorni za štetu ili povredu koja nastane kao rezultat pristupa ili nemogućnosti pristupa ovoj internet stranici, te korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ove internet stranice, ili kao rezultat činjenice da ste se oslonili na informacije date na ovoj internet stranici.

Internet stranice trećih lica /linkovi

Ova internet stranica sadrži linkove/reference za internet stranice trećih lica. 

Obezbeđujući takve linkove, kompanija BAYER ne daje svoju saglasnost u pogledu sadržaja tih internet stranica. 

Osim toga, kompanija BAYER ne prihvata nikakvu odgovornost za dostupnost ili sadržaj tih internet stranica, niti odgovornost za štetu ili povredu koje nastanu kao rezultat korišćenja njihovog sadržaja, u bilo kom obliku. 

BAYER ne daje nikakvu garanciju da stranice za koje postoje linkovi pružaju informacije doslednog kvaliteta. Linkovi za druge internet stranice daju se korisnicima internet stranice isključivo radi praktičnosti. Korisnici pristupaju takvim internet stranicama na sopstveni rizik. Izbor linkova ne može ni na koji način da ograniči korisnike na korišćenje samo tih stranica čije su linkove upotrebili.

Sopstveni detalji

Korisnik ove internet stranice je u potpunosti odgovoran za sadržaj i tačnost detalja koje on ili ona šalje BAYER-u, kao i ne kršenje prava trećeg lica koja može biti uključeno u te detalje. 

BAYER zadržava pravo da iskoristi ideje, izume, nacrte, tehniku ili stručnost koja se u njima nalazi, u bilo koju svrhu, kao što je razvoj, proizvodnja i/ili marketing proizvoda ili usluga ili da reprodukuje takve informacije i učini ih dostupnim trećim licima bez ikakvog ograničenja.

Međunarodni korisnici

Internet stranica se proverava, uređuje i ažurira od strane BAYER-a u Leverkuzenu, u Nemačkoj. Namenjena je međunarodnoj upotrebi. Ipak, BAYER ne garantuje da su detalji koji su predstavljeni na internet stranici tačni u svetskim okvirima, i, naročito, da će proizvodi i usluge biti dostupni u istom obliku, veličini i pod istim uslovima u čitavom svetu.

Ukoliko se pozovete na internet stranicu ili skinete nekakav sadržaj, imajte u vidu da je Vaša sopstvena odgovornost da radite u skladu sa lokalnim zakonima koji se primenjuju u datoj državi.

Proizvodi koji se pominju na ovoj internet stranici se mogu pojaviti u drugačijem pakovanju, u različitoj veličini pakovanja, sa drugačijim slovima i oznakama, u zavisnosti od države.

U SAD posao Bayer Grupe sprovodi Bayer Korporacija. Korisnici u SAD bi trebalo da se obrate ovom entitetu.

Prodaja BAYER proizvoda

Naši proizvodi se prodaju u skladu sa trenutnom verzijom opštih uslova prodaje i isporuke, u apotekama i drugim maloprodajnim objektima, u skladu sa primenljivim zakonima Republike Srbije.

Primenjeno pravo

Bilo kakvo pravno potraživanje ili zahtev vezani za ovu internet stranicu ili njenu upotrebu tumače se u skladu sa zakonom Savezne Republike Nemačke, izuzev primene odredbi međunarodnog građanskog prava i Haške konvencije koja se odnosi na Jedinstveno pravo o međunarodnoj prodaji dobara od 1 jula 1964 i Konvenciju o prodaji UN od 1. aprila 1980.

Saopštenja o razvoju poslovanja u budućnosti

Ova objava može da sadrži saopštenja o razvoju poslovanja u budućnosti na osnovu naših sadašnjih pretpostavki i prognoza koje je obavilo rukovodstvo Bayer Grupe ili podgrupe. 

Različiti poznati i nepoznati rizici, neizvesnosti i drugi faktori mogu da dovedu do materijalnih razlika između stvarnih budućih rezultata, finansijske situacije, razvoja ili učinka kompanije, i procena koje su ovde date. Ti faktori uključuju one o kojima se govori u Bayerovim javnim izveštajima koji su dostupni na Bayerovom vebsajtu www.bayer.com

Kompanija ne preuzima bilo kakvu odgovornost da ažurira ta saopštenja o razvoju poslovanja u budućnosti ili da ih uskladi sa budućim događajima ili razvojem.

2021.06